Thứ tư 17/07/19 04:22:30
 

Công ty Cổ phần Công nghệ và Thiết bị Truyền thông (EMI-TEC) tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thành lập từ năm 1996 trực thuộc Công ty XNK Thiết bị Vật tư Thông tin EMICO, Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngày 29/03/2006 Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ký Quyết định số 139/QĐ-TNVN và ngày 6/10/2006 Quyết định số 708/QĐ-TNVN về việc phê duyệt và chuyển Trung tâm Thiết bị và Công nghệ thành Công ty cổ phần với tên gọi đầy đủ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN THÔNG

Tên viết tắt : EMI-TEC

Địa chỉ : 22 Lê Ngọc Hân – Hà nội

Điện thoại : (84-4) 39782023 – 39782024 Fax: (84-4) 39782022

E-mail : info@emitec.vn

Mã số doanh nghiệp / MS Thuế : 0102048152

Giám đốc Công ty : ông Trần Đức Thịnh